Gasfles en veiligheid, een evidentie

Een gasfles is een gevoelig product. Macogas speelt daarom altijd op veilig. Al onze gasflessen krijgen een periodieke keuring door een erkend keuringsorganisme. Ze worden daarbij gezandstraald en opgevuld met water op druk. Bij goedkeuring worden ze daarna herspoten in een grondlaag en een laklaag waardoor ze zo goed als nieuw zijn en opnieuw dienstdoen tot de volgende keuring.

Tussentijdse controle

Macogas neemt zijn verantwoordelijkheid ten volle op. Bij het vullen van de flessen propaan of butaan controleren we ze steeds op eventuele gebreken. Bij eender welke onvolmaaktheid nemen we ze meteen uit omloop. Alles om de consument een veilige gasfles of gastank te leveren. Ook bij de vulling van gastanken worden alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht genomen zodat de consument steeds over een veilige brandstof beschikt.

De schijnbaar lege fles

Een gasfles kan leeg lijken, maar dat is soms allerminst het geval. Op ongeveer 0°C is de effectieve druk van butaangas zeer laag en vanaf -5°C stroomt de damp praktisch niet meer uit het recipiënt waarin hij is opgeslagen. De butaanfles kan dus de indruk wekken leeg te zijn terwijl dat in feite niet zo is. Dat geldt trouwens voor elke houder van gelijk welk samengeperst gas met een kookpunt dat gelijk kan zijn aan een reële omgevingstemperatuur.

Voorzichtigheid voor alles

Door zijn kookpunt is butaan meer gevoelig voor dit verschijnsel, waarbij de fles koud en vochtig aanvoelt. Voor propaan zijn extreme omstandigheden noodzakelijk en het euvel is waarneembaar aan het witte uitzicht van de fles. Opgelet, de fleswand is ook gekoeld tot - 42°C met risico op vrieswonden en blijven plakken bij aanraking. In elk geval is het steeds ten strengste verboden om de drukhouder of zijn drukregelaar te verwarmen met een vlam of een vuurhaard. Hiervoor kunnen warme, vochtige doeken of flesverwarmers voor worden gebruikt.

  • Butaanflessen (rood) dienen voor gebruik binnenshuis
  • Propaanflessen (blauw) mogen enkel buiten worden gebruikt

Vragen?

Contacteer ons

of bel naar 09 383 65 15